BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Det Udenrigspolitiske Selskab - ECPv5.1.2.1//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Det Udenrigspolitiske Selskab X-ORIGINAL-URL:https://udenrigs.dk X-WR-CALDESC:Events for Det Udenrigspolitiske Selskab BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Copenhagen BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20200329T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20201025T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20201029T170000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20201029T181500 DTSTAMP:20201023T090311 CREATED:20201014T140317Z LAST-MODIFIED:20201014T140317Z UID:16546-1603990800-1603995300@udenrigs.dk SUMMARY:U35: Torsdagsbar med Jens Rohde DESCRIPTION:*Tilmelding nødvendig – begrænsede pladser. KUN for U35-medlemmer.* \nDette arrangement blev desværre aflyst i foråret grundet COVID-19. Heldigvis er emnet og personen ligeså relevant i dag. Derfor er vi glade for endnu en gang at invitere folketingsmedlem og tidligere medlem af EU-parlamentet Jens Rohde til torsdagsbar med U35. \nHvad skal vi med det europæiske samarbejde\, og hvilken rolle skal EU spille i den nye verdensorden? Hvordan vil De Radikale stille sig mod regeringens defensive kurs i en tid\, hvor Danmarks position i EU er under forandring? \nJens Rohde har som EU-parlamentariker 2009-2019 blandt andet haft et stærkere EU og en grøn revolution som sine mærkesager. \nRohde fortæller om de udenrigspolitiske og europæiske udfordringer\, vi står overfor\, hvorefter næstformand i DUS U35 Robert Matlok vil stille den erfarne politiker nogle spørgsmål omkring\, hvilken rolle Danmark har i EU og i andre udenrigspolitiske sammenhænge. Efterfølgende vil publikum have mulighed for at stille spørgsmål. \n  \n\n \n Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form\, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.\n \n .rm_next_btn {display:none !important}\n .rm_noscript_btn {display: block !important}\n \n \n label span.required { color: #B94A48; }span.help-inline\, span.help-block { color: #888; font-size: .9em; font-style: italic; }Tilmeld dig her:RM_StatsFuldt navn *Email *Jeg er medlem af Det Udenrigspolitiske Selskab U35 *Select an optionJaNejBliv medlem her >> Personlige data *Jeg accepterer brug af mine personlige dataJeg bekræfter ved mit samtykke\, at jeg giver samtykke til\, at Det Udenrigspolitiske Selskab indsamler og behandler personoplysninger om mig\, når jeg tilmelder mig et af Selskabets arrangementer.Læs mere om vores behandling af personoplysning >> \n \n \n /*form specific onload functionality*/\njQuery(document).ready(function () {\nif(jQuery("#form_218_1 [name='rm_payment_method']").length>0 && jQuery("#form_218_1 [name='rm_payment_method']:checked").val()=='stripe'){jQuery('#rm_stripe_fields_container_218_1').show();}\n jQuery(".rm_payment_method_select [name=rm_payment_method]:checked").each(function(){jQuery(this).click(setup_payment_method_visibility(jQuery(this).val()\,218\,1));});\n\n jQuery('[data-rm-unique="1"]').change(function(event) {\n rm_unique_field_check(jQuery(this));\n });\n \n });\n \nif (typeof window['rm_multipage'] == 'undefined') {\n\n rm_multipage = {\n global_page_no_form_218_1: 1\n };\n\n}\nelse\n rm_multipage.global_page_no_form_218_1 = 1;\n\nfunction gotonext_form_218_1(){\n var maxpage = 1 ;\n jQuery.extend(jQuery.validator.messages\, {\n required:"This field is required"\,\n });\n jQuery.validator.setDefaults({errorClass: 'rm-form-field-invalid-msg'\,\n ignore:':hidden\,.ignore\,:not(:visible)\,.rm_untouched'\, wrapper:'div'\,\n errorPlacement: function(error\, element) { \n\n var elementId= element.attr('id');\n if(elementId){\n var target_element_id= elementId.replace('-error'\,'');\n var target_element= jQuery("#" + target_element_id);\n if(target_element.length>0){\n if(target_element.hasClass('rm_untouched')){\n return true;\n }\n }\n }\n \n \n error.appendTo(element.closest('div'));\n }\n }); \n \n var jq_prev_button = jQuery("#rm_prev_form_page_button_218_1");\n var jq_next_button = jQuery("#rm_next_form_page_button_218_1");\n \n var next_label = jq_next_button.data("label-next");\n var payment_method = jQuery('[name=rm_payment_method]:checked').val();\n var form_object= jQuery("#rm_form_page_form_218_1_"+rm_multipage.global_page_no_form_218_1).closest("form");\n var submit_btn= form_object.find("[type=submit]:not(.rm_noscript_btn)");\n var sub_label = submit_btn.data("label-sub");\n if(form_object.find('.rm_privacy_cb').is(':visible') && !form_object.find('.rm_privacy_cb').prop('checked')){\n form_object.find('.rm_privacy_cb').trigger('change');\n return false;\n } \n if(typeof payment_method == 'undefined' || payment_method != 'stripe')\n { \n elements_to_validate = jQuery("#rm_form_page_form_218_1_"+rm_multipage.global_page_no_form_218_1+" :input").not('#rm_stripe_fields_container_218_1 :input');\n }\n else\n var elements_to_validate = jQuery("#rm_form_page_form_218_1_"+rm_multipage.global_page_no_form_218_1+" :input");\n \n \n if(elements_to_validate.length > 0)\n {\n var valid = elements_to_validate.valid(); \n elements_to_validate.each(function(){\n var if_mobile= jQuery(this).attr('data-mobile-intel-field');\n if(if_mobile){\n var tel_error= rm_toggle_tel_error(jQuery(this).intlTelInput('isValidNumber')\,jQuery(this)\,jQuery(this).data('error-message'));\n if(tel_error){\n valid= false;\n }\n else\n {\n jQuery(this).val(jQuery(this).intlTelInput('getNumber'));\n }\n }\n });\n\n if(!valid)\n { \n setTimeout(function(){ submit_btn.prop('disabled'\,false); }\, 1000);\n var error_element= jQuery(document).find("input.rm-form-field-invalid-msg")[0];\n if(error_element){\n error_element.focus();\n }\n \n return false;\n }\n \n }\n \n /* Server validation for Username and Email field */\n for(var i=0;i=maxpage){\n submit_btn.prop('value'\,sub_label);\n }\n else{\n submit_btn.prop('value'\,'Next');\n }\n \n /*skip blank form pages*/\n while(jQuery("#rm_form_page_form_218_1_"+rm_multipage.global_page_no_form_218_1+" :input").length == 0)\n {\n \n if(maxpage = maxpage){\n jq_next_button.attr("value"\, sub_label);\n }\n if(maxpage < rm_multipage.global_page_no_form_218_1)\n {\n rm_multipage.global_page_no_form_218_1 = maxpage;\n jq_next_button.prop('type'\,'submit');\n jq_prev_button.prop('disabled'\,true);\n }\n \n jQuery(".rmformpage_form_218_1").each(function (){\n \n var visibledivid = "rm_form_page_form_218_1_"+rm_multipage.global_page_no_form_218_1;\n var current_page= jQuery(this);\n if(jQuery(this).attr('id') == visibledivid){\n setTimeout(function(){ // Delaying field show to skip validation for untouched fields\n current_page.show();\n current_page.find(':input').addClass('rm_untouched');\n setTimeout(function(){ current_page.find(':input').removeClass('rm_untouched'); }\, 1000);\n }\,100);\n }\n else\n current_page.hide(); \n }); \n \n jQuery('.rmformpage_form_218_1').find(':input').filter(':visible').eq(0).focus();\n jQuery('html\, body').animate({\n scrollTop: (jQuery('.rmformpage_form_218_1').first().offset().top)\n }\,500);\n jq_prev_button.prop('disabled'\,false);\n rmInitGoogleApi();\n \n setTimeout(function(){ submit_btn.prop('disabled'\,false); }\, 1000);\n \n if(rm_multipage.global_page_no_form_218_1 == maxpage){\n return false;\n }\n \n if(maxpage=='1'){\n return true;\n }\n return false;\n \n}\n \nfunction gotoprev_form_218_1(){\n \n var maxpage = 1 ;\n var jq_prev_button = jQuery("#rm_prev_form_page_button_218_1");\n var jq_next_button = jQuery("#rm_next_form_page_button_218_1");\n //var sub_label = jq_next_button.data("label-sub");\n var next_label = jq_next_button.data("label-next");\n var form_object= jQuery("#rm_form_page_form_218_1_"+rm_multipage.global_page_no_form_218_1).closest("form");\n var submit_btn= form_object.find("[type=submit]:not(.rm_noscript_btn)");\n var sub_label = submit_btn.data("label-sub");\n if(form_object.find('.rm_privacy_cb').is(':visible') && !form_object.find('.rm_privacy_cb').prop('checked')){\n form_object.find('.rm_privacy_cb').trigger('change');\n return false;\n } \n rm_multipage.global_page_no_form_218_1--;\n jq_next_button.attr('type'\,'button'); \n \n if(maxpage==rm_multipage.global_page_no_form_218_1){\n submit_btn.prop('value'\,sub_label);\n }\n else{\n submit_btn.prop('value'\,'Next');\n }\n /*skip blank form pages*/\n while(jQuery("#rm_form_page_form_218_1_"+rm_multipage.global_page_no_form_218_1+" :input\,.rm-total-price ").length == 0)\n {\n if(1 >= rm_multipage.global_page_no_form_218_1)\n {\n if(jQuery("#rm_form_page_form_218_1_"+rm_multipage.global_page_no_form_218_1+" :input\,.rm-total-price ").length == 0){\n rm_multipage.global_page_no_form_218_1 = 1;\n //jq_prev_button.prop('disabled'\,true);\n return;\n } \n else\n break;\n }\n \n rm_multipage.global_page_no_form_218_1--;\n }\n \n if(rm_multipage.global_page_no_form_218_1 URL:https://udenrigs.dk/arrangementer/u35-torsdagsbar-med-jens-rohde/ LOCATION:Cafe Paludan\, Fiolstræde 10\, København\, 1171\, Danmark CATEGORIES:U35 ATTACH;FMTTYPE=image/png:https://udenrigs.dk/wp-content/uploads/2020/10/Kopi-af-U35-event.png ORGANIZER;CN="Det%20Udenrigspolitiske%20Selskab%20U35":MAILTO:u35@udenrigs.dk END:VEVENT END:VCALENDAR