BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Det Udenrigspolitiske Selskab - ECPv5.1.2.1//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Det Udenrigspolitiske Selskab X-ORIGINAL-URL:https://udenrigs.dk X-WR-CALDESC:Events for Det Udenrigspolitiske Selskab BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Copenhagen BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20200329T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20201025T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20201022T170000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20201022T183000 DTSTAMP:20201023T091020 CREATED:20201013T141640Z LAST-MODIFIED:20201013T143439Z UID:16535-1603386000-1603391400@udenrigs.dk SUMMARY:Webinar: Hvordan vil Danmark bidrage til at løse klimakrisen?   DESCRIPTION:Det Udenrigspolitiske Selskab inviterer til et webinar hvor vi kigger nærmere på regeringens nyligt fremlagte klimastrategi og stiller spørgsmålet: Hvordan vil Danmark bidrage til at løse klimakrisen? \nKlimaudfordringen er en af vor tids største globale udfordringer. Verdenssamfundet er med Parisaftalen og FN’s verdensmål nået til global enighed om nødvendigheden af\, at der handles nu\, for at sikre en bæredygtig klode for kommende generationer. Men det halter med at omsætte aftalernes målsætninger til handling. \nRegeringens langsigtede strategi for global klimaindsats\, En Grøn og Bæredygtig Verden\, er den første samlede strategi for Danmarks globale klimaindsats nogensinde. \nHeri sættes retningen for Danmarks samlede internationale klimaindsats på tværs af udenrigs-\, udviklings-\, og handelspolitikken\, relevante sektorpolitikker samt eksport- og investeringsfremme. \nDanmarks klimaambassadør Tomas Anker Christensen vil i dette webinar gøre os klogere på strategien. Mathies Gronemann\, næstformand i DUS U35 og aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse\, vil kommentere. Charlotte Flindt Pedersen er moderator. \nDer vil undervejs være mulighed for at stille spørgsmål. \n>>Tilmeld dig her<< \n URL:https://udenrigs.dk/arrangementer/webinar-hvordan-vil-danmark-bidrage-til-at-loese-klimakrisen/ LOCATION:Online på Zoom CATEGORIES:Online ATTACH;FMTTYPE=image/png:https://udenrigs.dk/wp-content/uploads/2020/10/Klimawebinar.png ORGANIZER;CN="Det%20Udenrigspolitiske%20Selskab":MAILTO:udenrigs@udenrigs.dk END:VEVENT END:VCALENDAR