Formand Kristian Mangor
Kristian er uddannet cand.oecon ved Aarhus Universitet og arbejder i dag ved Ørsted. Han initierede i samarbejde med DUS i København opstarten af DUS Aarhus i 2015. Interessen for udenrigspolitik er en langstrakt affære og Kristian har også brugt en del år i udlandet, bl.a. med en delvis svensk bachelor, et studieophold på Amsterdam Universitet og et års jordomrejse. Kristian interesserer sig især for strukturelle demografiske udviklinger og deres udenrigspolitiske effekter og så har Afrika en særlig stjerne for ham.

Næstformand: Sofie Rose
Sofie er ph.d. stipendiat i statskundskab ved Syddansk Universitet og har en kandidatgrad i international sikkerhed og folkeret. Sofie interesserer sig for konfliktanalyse, menneskerettighedslovgivningen og internationale fredsmissioner. Hun har blandt andet arbejdet for Nonviolent Peaceforce i Myanmar og holdt foredrag om seksuel vold i konflikt zoner.

BestyrelsesmedlemKasper Westberg Holm
Kasper er bachelorstuderende i historie med sidefag i samfundsfag på Aarhus Universitet. Han interesserer sig blandt for Arktis, sikkerhedspolitik og FN. Således er han på nuværende tidspunkt i gang med sit bachelorprojekt om FN’s Havretskonventions betydning for den geopolitiske situation i Arktis. 

Bestyrelsesmedlem: Mikkel Jensen
Mikkel er journaliststuderende ved Danmarks-Medie og Journalisthøjskole, inden da har han studeret historie ved Aarhus Universitet. Han interesserer sig især for EU, Mellemøsten og Sydøstasien og skriver om international politik for mediet Ræson samt arbejder for Det Udenrigspolitiske Selskab som studentermedhjælper.