Firmaer og institutioner kan optages som kollektive medlemmer.

For firmaer der betaler skat, udgør kontingentet 7.000 kr. om året. For institutioner der ikke betaler skat, udgør kontingentet 4.500 kr. årligt.

Med et firmamedlemskab får man hvad der svarer til fem personlige medlemskaber. Vi udsteder altså fem medlemskort, enten lydende på firmaets eller institutionens navn eller lydende på enkeltnavne, der i årets løb kan ændres efter behov.

Hver enkelt af de fem får følgende:

  • Indbydelser til alle medlemsmøder, konferencer og tilsvarende arrangementer. 
  • Tidsskriftet Udenrigs tilsendt gratis. Tidsskriftet udkommer tre gange årligt og indeholder artikler om udenrigspolitik forfattet af anerkendte eksperter og ledende personligheder indenfor feltet. 
  • Indbydelser og adgang til målrettede arrangementer om international politik med emner skræddersyet til vores firmamedlemmer.
  • Indbydelser til at deltage i Selskabets studierejser. Deltagelse i rejserne betales dog særskilt. 
  • En enestående mulighed for at netværke og sparre med andre virksomheder der deler interessen for udenrigspolitik og internationale relationer.

* felterne skal udfyldes

Jeg bekræfter ved mit samtykke, at jeg giver samtykke til, at Det Udenrigspolitiske Selskab samt de databehandlere, der er nævnt nedenfor, indsamler og behandler personoplysninger om mig, når jeg indmelder mig i Selskabet.
Jeg accepterer behandlingen af personoplysninger

Læs mere om vores behandling af personoplysninger >>

Ansøgninger behandles i løbet af 7-10 dage. Spørgsmål vedrørende medlemskab besvares gerne af sekretariatet på tlf. 33 14 88 86 eller på medlem@udenrigs.dk.

Spørgsmål vedrørende medlemskab eller selskabets aktivitet besvares gerne af sekretariatet enten på tlf. 33 14 88 86 eller på mail medlem@udenrigs.dk Ligeledes er selskabet åbent overfor forslag til, og afholdelse af, arrangementer der er målrettede virksomheder eller institutioners interesser eller behov. Ønsker firmaer og institutioner at støtte Selskabets aktiviteter yderligere, kan der indgås aftale om et højere kontingent. 

Vi oplever i øjeblikket tekniske problemer i forbindelse med tilmelding af nye medlemmer. Vil du gerne være medlem af Det Udenrigspolitiske Selskab, bedes du derfor sende dine oplysninger til medlem@udenrigs.dk, hvorefter vi opretter dig som medlem. Du er også meget velkommen til at kontakte os på tlf. 33 14 88 86.