Firmaer og institutioner kan optages som kollektive medlemmer.

For firmaer der betaler skat, udgør kontingentet 7.000 kr. om året. For institutioner der ikke betaler skat, udgør kontingentet 4.500 kr. årligt.

Vil firmaer og institutioner gerne støtte Selskabets aktiviteter yderligere, kan der indgås aftale om et højere kontingent.

Med et firmamedlemskab får man hvad der svarer til fem personlige medlemskaber. Vi udsteder altså fem medlemskort, enten lydende på firmaets eller institutionens navn eller lydende på enkeltnavne, der i årets løb kan ændres efter behov.

Hver enkelt af de fem får følgende:

  • Indbydelser til alle medlemsmøder, konferencer og tilsvarende arrangementer. For flere oplysninger se under Arrangementer.
  • Tidsskriftet Udenrigs tilsendt gratis. Tidsskriftet udkommer tre gange om året med artikler om udenrigspolitik. For flere oplysninger se under Udgivelser.
  • Udenrigspolitiske Skrifter tilsendt gratis. Udenrigspolitiske Skrifter er små bøger, der udkommer lejlighedsvis, og som tager aktuelle lande, regioner eller specielle udenrigspolitiske spørgsmål under særlig behandling.
  • Adgang til aktuelle internationale klummer på Selskabets hjemmeside. Klummerne skrives af anerkendte eksperter og bringes med eneret for Danmark. For flere oplysninger se under Klummer.
  • Indbydelser til at deltage i Selskabets studierejser. Deltagelse i rejserne betales dog særskilt. For flere oplysninger se under Studierejser.
  • Herudover modtager firmaet eller institutionen ét sæt af de mere end 140 hæfter i serien Lande i Lommeformat og derefter de løbende opdateringer. For flere oplysninger se Lande i Lommeformat, under fanen Udgivelser.

* felterne skal udfyldes

Jeg bekræfter ved mit samtykke, at jeg giver samtykke til, at Det Udenrigspolitiske Selskab samt de databehandlere, der er nævnt nedenfor, indsamler og behandler personoplysninger om mig, når jeg indmelder mig i Selskabet.
Jeg accepterer behandlingen af personoplysninger

Læs mere om vores behandling af personoplysninger >>

Ansøgninger behandles i løbet af 7-10 dage. Spørgsmål vedrørende medlemskab besvares gerne af sekretariatet på tlf. 33 14 88 86 eller på medlem@udenrigs.dk.