Som medlem af Det Udenrigspolitiske Selskab kan optages enhver hvis medlemskab skønnes gavnligt for foreningens formål.

Kontingentet er på 750 kr. om året.

Som medlem får man følgende:

  • Indbydelser til alle medlemsmøder, konferencer og tilsvarende arrangementer. 
  • Tidsskriftet Udenrigs tilsendt gratis. Tidsskriftet udkommer tre gange om året med artikler om udenrigspolitik. 
  • Indbydelser til at deltage i Selskabets studierejser. Deltagelse i rejserne betales dog særskilt. 

Det er også muligt at tegne et familiemedlemskab. Det koster 1.125 kr. om året og gælder for to personer i samme husstand. Man får kun tilsendt et enkelt eksemplar af tidsskriftet Udenrigs.  

Ansøgninger behandles i løbet af 7-10 dage. Spørgsmål vedrørende medlemskab besvares gerne af sekretariatet på tlf. 33 14 88 86 eller på medlem@udenrigs.dk.