character building essay topics essay streetcar named desire death salesman essay description my mother plot analysis essay example popular current essayists essay on food adulteration and awareness

Nye udenrigspolitiske udgivelser

Slettet:

Reducing Russia-NATO Tensions: Codes for Unplanned Encounters at Sea

7 september, 2020|

RAPPORT: Research Fellow i Selskabet og Hudson Institute, Liselotte Odgaard, har sammen med Sune Lund skrevet en ny rapport om Rusland-NATO-forholdet. Denne rapport er et bud på, hvordan man kan forebygge misforståelser i Østersøen med udgangspunkt i best practice fra Det Sydkinesiske Øhav.

Spillet om Iran er vendt op og ned

24 august, 2020|

KLUMME: Det amerikanske valg kan måske genskabe atomaftalen med Iran, men den potentielt vigtigste udvikling er, at Kina har indgået en strategisk sikkerhedsaftale med Iran og samtidig beriger uran for Saudi-Arabien, mens Israel har indgået en fredsaftale med emiraterne. Det kan begrænse både USA's og Europas indflydelse i Mellemøsten.

Nationale mindretal: Den danske erfaring

26 juni, 2020|

ARTIKEL: Historien om de nationale mindretal omkring den dansk-tyske grænse er unik, da den er gået fra undertrykkelse og konflikter til anerkendelse og samarbejde. Noget af succesen kan forklares med udviklingen af den demokratiske kultur, erklæringer som blev ført ud i praksis og Danmarks og Tysklands politiske samarbejde internationalt. 

100-året for genforeningen

15 juni, 2020|

FRA ARKIVET: 15. juni 1920 blev Nordslesvig til Sønderjylland. I anledning af 100-årsmarkeringen af Genforeningen har vi kigget i vores gemmer og fundet en Udenrigs-artikel af Siegfried Matlok om den banebrydende mindretalspolitik i det dansk-tyske grænseland.

Kan grøn omstilling betale sig?

13 marts, 2020|

ARTIKEL: Kan det betale sig at være grøn bannerfører internationalt? Det har Mathias Elkjær Christensen og Simon Grund regnet på, og svaret er 'ja'. Læs et af de mange gode bidrag til årets artikelkonkurrence her.

En grøn udenrigspolitik: Arktisk råd er nøglen

6 marts, 2020|

ARTIKEL: Vejen til Danmarks grønne, proaktive udenrigspolitik skal gå via Arktisk Råd, mener Albert Rosenkrantz Conradsen. Læs et af de mange gode bidrag til årets artikelkonkurrence her.

Danish-Russian Interfaces: The Arctic and The Baltic Sea Region

27 januar, 2020|

PUBLICATION: What are the common challenges and interests for the Kingdom of Denmark and Russian Federation? Five experts from the two states share their view on climate change and its effects on the Arctic, security architecture and the political divide of the Baltic Sea Region and international governance structures in the Arctic and the Baltic Sea Region.

Militær afskrækkelse er ikke nok – NATO skal have en fælles Ruslandspolitik

13 januar, 2020|

ANALYSE: I en nyligt udgivet artikel fra DIIS ”NATO og Rusland mellem strategisk konfrontation og stabilitet” giver Jens Ringsmose og Sten Rynning deres analyse af situationen samt et bud på, hvordan Danmark kan hjælpe NATO med at nå til enighed om en fælles Ruslandspolitik.

Udviklinger i EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik: hvad betyder det for Danmark?

13 december, 2019|

NOTITS: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) udgav 6. december ”Udredningen om udviklingen i EU og Europa på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område og betydningen for Danmark”, og det konkluderes bl.a., at de seneste års udvikling inden for forsvarsområdet i EU har gjort det vanskeligere at forvalte det danske forsvarsforbehold.

Hong Kong: If I take a bullet for you would you go on a strike for me?

15 november, 2019|

REPORTAGE: Vores praktikant Meriem-Hadia Charif er hjemvendt fra Hong Kong og har skrevet om hvad hun så og oplevede. OBS: The article is written in English

Hybride angreb mod Danmark kræver nyt beredskab

5 november, 2019|

ANALYSE: Danmark skal ruste sig til at håndtere en ny type hybride angreb. Angrebene er mangfoldige, ofte synkroniserede og retter sig mod samfundet som helhed frem for mod staten i isoleret forstand. De komplekse angreb kræver, at dansk beredskabsplanlægning i højere grad end i dag tager afsæt i en holistisk tilgang, der opprioriterer tværsektoriel koordination på både horisontalt og vertikalt niveau.

I det globale syd er telefonen demokratiets største udfordring

26 september, 2019|

ANALYSE: Når digitaliseringen tillader en hidtil uset brug af misinformation til at legitimere konflikt, underkende demokrati og overtræde minoriteters rettigheder, kunne man fristes til at tro, at den demokratiske samtale ligger for døden i denne digitale alder.

Humanitarismens begrænsninger

24 september, 2019|

ANALYSE: Humanitære NGO’er og deres finansielle støtte hviler på det eksistensgrundlag, at der er folk i nød som de bliver nødt til at hjælpe. Uden at underkende humanitære organisationers mange positive resultater fører dette eksistensgrundlag dog også ofte til, at NGO’er ikke bare hjælper ’folk i nød’ men også hjælper folk med at forblive ’folk i nød’.

Udenrigspolitik i Cyberspace

16 september, 2019|

ANALYSE: Cyberspace er tidens varme kartoffel i udenrigspolitik. I takt med, at der er flere og flere aktører, der benytter sig af de muligheder, som cyberangreb, hacking og cyberspionage giver, bliver det mere og mere tydeligt, at cyberspace er ukendt farvand – en hobbesiansk naturtilstand. To nye policy briefs fra DIIS spørger, hvordan Danmark som nation skal navigere i dette ny udenrigspolitikkens vilde vesten – og undersøger Danmarks mulighed for at blive en normativ magt.

Kom bag om den nye EU-kommission

10 september, 2019|

INDBLIK: Idag klokken tolv blev den nye von der Leyen-kommission blev præsenteret. Udover en betragtelig forfremmelse til danske Margrethe Vestager, byder den nye kommission også på en kommissær, der skriver bidske digte om sine politiske modstandere, en tidligere filmstjerne, én, der har været i fængsel i 33 dage og én, der har en 'Make America Great Again'-kasket på sit skrivebord. Kom med bag om den nye EU-kommission. 

I Yemen fører en fredsaftale ikke til fred

1 september, 2019|

ANALYSE: Konflikten i Yemen, der begyndte i 2015, er en af de mest alvorlige humanitære krise i verden lige nu. Den yemenitiske regering ledet af præsident Hadi bliver støttet af både Saudi Arabien og De Forenede Arabiske Emirater i dens kamp mod houthierne, der kontrollerer langt de fleste store byer i landet. FN's mission i Yemen prøver at facilitere forhandlinger mellem de to parter, men ifølge et nyt policy brief fra DIIS vil det ikke skabe fred.

Skiftetid på Asiatisk Plads

30 august, 2019|

ANALYSE: Sommeren 2019 var en politisk skiftetid – også på Asiatisk Plads. Men forandring forlanger fordybelse. Derfor er det påtrængende at spørge om, hvilken udenrigspolitisk arv den tidligere regering efterlader, samt hvilken international situation den nye regering skal navigere i. Store spørgsmål, der hverken kan besvares hurtigt eller her - men DIIS’ ’Danish Foreign Policy Review 2019’ gør os muligvis en smule klogere.

Danmark og EU som stormagter?

28 august, 2019|

KLUMME: Europa begynder så småt at handle mere uafhængigt. Men tør EU optræde som en stormagt, og vil Danmark optræde som en arktisk stormagt? Tiden er inde til at erstatte G-7 med G-20, så der kan træffes konkrete beslutninger på et multinationalt grundlag.

Vi er alle brikker i nutidens hybride krig

15 august, 2019|

ANALYSE: Droner, cyberangreb, flygtningekrise og højrepopulisme er alle komponenter i nutidens hybride trusselsbillede. En ny rapport fra European Union Institute of Security Studies gør det soleklart, at vores forståelse af krig bliver vendt på hovedet i disse år.

Den seneste tids udvikling i fredsforhandlingerne med Taliban

6 august, 2019|

ANALYSE: Den seneste tids fremskridt i fredsforhandlingerne mellem USA og Taliban giver grund til forsigtig optimisme. Men hvorfor kun forsigtig? Og hvordan kom vi til, at USA og et terrornetværk som Taliban nu forhandler?

Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studier Survey 2018

13 februar, 2019|

Hvad er de største trusler mod Danmark? Hvilken betydning får Brexit og Trump for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik? Hvem skal Danmark orientere sig imod? Og er det substantielle løft i forsvarsforliget 2018-2023 stort nok?

Nye perspektiver på diasporagruppers engagement i dansk udviklingsbistand

5 februar, 2019|

Danmark har brug for en ambitiøs og fleksibel diasporapolitik. Rapporten fra Dansk Institut for Internationale Studier sætter flygtninge og migranters udviklingsarbejde i perspektiv.

Ulrik Trolle Smeds slides fra ‘Status of EU Security & Defence cooperation’ og videointerviews

17 december, 2018|

Den 26. november afholdt Selskabet en konference med titlen 'Status of EU Security & Defence cooperation', hvor blandt andre Ulrik Trolle Smed talte. Efter forespørgsel fra publikum har vi fået lov til at publicere Ulriks præsentation.

Counterterrorism, Rules of Engagement and International Order in a UN Context

12 oktober, 2018|

The papers offer unique insights into Chinese and Danish views on counterterrorist operations, pariah states and international order and the extent to which the UN will provide platforms for common action in these areas in future.

Balkan’s Fremtid : Tre Scenarier for 2025

9 oktober, 2018|

Balkan befinder sig i en brydningstid. Gamle uoverensstemmelser, der har været kim til konflikt og uro i årtier, lader omsider til at være i opløsning jf. folkeafstemningen i Makedonien (FYROM) forrige søndag. Omvendt vidner gårsdagens valgresultat i Bosnien om et splittet land og minder os om at nationalismen stadig trives på Balkan.

Er Danmark på vej ud i den globale periferi?

28 september, 2018|

I april udkom Københavns Universitets tredje udgave i rækken af Puzzle Pieces, denne gang med titlen ”Er Danmark på vej ud i den globale periferi?” af Martin Marcuss

Trolde i dit feed

28 september, 2018|

I september udgav DIIS sit policy brief ”Trolde i dit feed: Russisk desinformation”.   Ruslands spredning af desinformation i EU- og NATO-medlemslande bør bekym

Postkort fra Vestbalkan-EU seminar

24 september, 2018|

DUS’ Charlotte Flindt Pedersen i samtale med Daniel Stefanov og Florian Bieber ved årets Seminar on the Western Balkans and the EU seminar.

Spanien : Når ideologi og identitet flyder sammen

11 september, 2018|

De catalanske nationalisters kamp for løsrivelse fra Spanien har domineret spansk politik de seneste år. Med en afsat selvstyrepræsident på flugt i Tyskland og andre toppolitikere i fængsel kan separatisterne ikke bruge deres flertal i det regionale parlament til noget. Og regeringen i Madrid kan ikke i længden leve med, at et af landets økonomiske kraftcentre er paralyseret politisk.

Publikation : Danish Foreign Policy Review 2018

10 september, 2018|

Rapporten består af to udredninger hhv. fra Danmarks udenrigsminister og forsvarsminister, samt fire akademiske artikler der belyser fire nærværende udenrigspolitiske udfordringer.

I krisetid: Revision af dansk udenrigspolitik i Mellemøsten og Nordafrika

6 august, 2018|

I juni udgav DIIS publikationen ”In a Time of Crisis: Danish Foreign Policy in the Middle East and North Africa”. Danmark bør revidere sin indsats i Mellemøsten

Refugees in Europe – Review of Integration Practices and Policies

5 juli, 2018|

The European Foundation for Democracy (EFD) published a survey report on May 16, 2018 about an assessment on the integration practices and policies towards asylum seekers in Europe.

Store masker i små net – Danske bidrag til international maritim kriminalitetsbekæmpelse

20 juni, 2018|

Rapporten sætter fokus på maritim kriminalitet som problemkompleks, på de centrale aktører, som bekæmper kriminaliteten, samt på, hvorledes Danmark kan prioritere og vælge sin eventuelle fortsatte deltagelse heri.

Østersøregionen og fremtidens fleksible Europa

12 juni, 2018|

For nyligt udgav tænketanken Baltic Development Forum rapporten ”Flexible Europe – What does it mean for the Baltic Sea Region?”, hvori fremtidsudsigterne for et EU-samarbejde i flere hastigheder belyses set fra landene i Østersøregionen.

Nye militære trends i den syriske borgerkrig

31 maj, 2018|

Denne rapport fra Center for Militære Studier konkluderer, at der er tre overordnede trends at tage med fra borgerkrigen i Syrien. Disse tre trends er essentielle, da de vil præge fremtidige krige, argumenterer rapportens forfattere.

Crisis Management versus Collective Defense: The NATO Experience

25 maj, 2018|

This “Crisis Response System requires political decisions at all key points and phases in the process”, making it a long and slow process that might not be suitable for quick decision making in case of a crisis.

Danmark bør engagere sig I spørgsmålet om ‘dræberrobotter’

25 maj, 2018|

Dette Policy Brief fra DIIS argumenterer for, hvorfor det er afgørende, at Danmark i fremtiden bliver en deltagende aktør i FN's forhandlinger om regulering af autonome og selvtænkende våben - de såkaldte dræberrobotter.

National strategi for cyber- og informationssikkerhed

17 maj, 2018|

Med sin nye cyberstrategi investerer Regeringen 1,5 mia. kr. i at styrke cybersikkerheden i Danmark. 25 initiativer skal sikre, at borgere, virksomheder og myndigheder i et af verdens mest digitaliserede lande, fortsat kan være trygge ved den digitale udvikling.

Regionalism à la ASEAN: Past Achievements and Current Challenges

16 maj, 2018|

Being large trading partners, it is in the interest of both regions to continue to cooperate to find a middle ground where both will win. This is especially important given the apparent declining engagement of the US with the region and withdrawal from the Trans Pacific Partnership.

NATOs kommandostruktur skal tilbage til fremtiden

27 april, 2018|

I marts udgav DIIS policy briefet ”NATOs kommandostruktur skal tilbage til fremtiden”, der ser på hvorfor forsvarsalliancen i dag ikke er logistisk forberedt til at imødegå en konfrontation med Rusland.

Regeringens strategi for økonomisk diplomati

26 april, 2018|

I sidste måned kom Regeringen med sin strategi for økonomisk diplomati. Regeringen fremlægger i sin strategi fem fokusområder, der skal sikre fremtidig vækst og velstand i Danmark.

Cypern og tyrkisk energipolitik

19 april, 2018|

Repræsenterer Tyrkiets stadigt stigende energiefterspørgsel et 'Window og opportunity' for EU til endelig at finde en løsning på Cypern-spørgsmålet? DIIS-rapporten "Cypern og tyrkisk energipolitik" undersøger mulighederne for at finde en løsning.

Learning from the Ilulissat Initiative

22 marts, 2018|

In May 2018, it will be 10 years since representatives from the five arctic coastal states (A5) agreed on the Ilulissat Declaration. This report examines how the Ilulissat initiative came about and how it has affected the existing regional order in the Arctic.

Explaining Globalization Scepticism

21 marts, 2018|

This DIIS report gives a detailed explanation about the trends surrounding globalization sentiments. In particularly, the author uses Denmark, Germany and France as cases to portray the development of globalization attitudes in the last decades.

Stabilisering – fra intention til indsats

9 marts, 2018|

I december sidste år publicerede Center for Militære Studier rapporten ”Stabilisering – fra intention til indsats” om prioriteringen af Forsvarets bidrag til internationale stabiliseringsindsatser.

Politica: Dansk udenrigspolitisk aktivisme på tværs af institutionelle arenaer

9 marts, 2018|

I november udkom tidsskriftet Politica’s fjerde nummer i Årgang 49, der dedikerede fem akademiske artikler til overskriften ”Dansk udenrigspolitisk aktivisme på tværs af institutionelle arenaer”.

Russisk hybrid krigsførelse

9 marts, 2018|

I juni 2017 udgav DIIS rapporten ”Russian Hybrid Warfare”. Rapporten er skrevet af Flemming Splidsboel Hansen og publiceret som en del af DIIS' Defence and Security Studies.

Counterterrorism, Rules of Engagement and International Order in a UN Context

5 marts, 2018|

This publication offers unique insights into Chinese and Danish views on counterterrorist operations, rules of engagement and international order, exploring the extent to which the UN will provide platforms for common action in these areas in the future. 

Regional Interests in African Peace Operations

14 februar, 2018|

What are the operational consequences of increasingly including and even relying on regional and neighboring countries to contribute to a mission?

The EU’s Common Security and Defence Policy After Brexit

22 januar, 2018|

REPORT: "Europe will be forged in crisis and will be the sum of the solutions adopted for those crises" (Jean Monnet, 1978 quoted by Nissen).

African futures: Horizon 2025

21 december, 2017|

"If Sub-Saharan Africa’s future had to be encapsulated in a single word, it would be transformation"

The dark art of the coup

7 december, 2017|

Zimbabweans and the international spectators are expecting that Mnangagwa will put in place the necessary resolutions to construct a legitimate and democratic government.

Erfaringer med Rusland: Hvad kan vi lære af Norge?

7 december, 2017|

Danmark bør som småstat lade sig inspirere af norske erfaringer, når vi forsøger at positionere os i forholdet til Rusland, lyder anbefalingen fra DIIS.

How climate resettlement can work for communities

28 november, 2017|

[:en]By Lily Salloum Lindegaard and Mikkel Funder A policy brief brought forward by researchers at the Danish Institute for International Studies proposes that reloc

Evolution of the EU´s and Turkey´s Security Interests, Threat Perceptions and Discourse

16 november, 2017|

[:da]DIIS has released a new paper that provides a timeline on EU-Turkey relations as well as a debate on whether cooperation or conflict is the likely course of their future.[:]

Migrants’ transnational political engagement in Spain and Italy

14 november, 2017|

[:en]By Luis Eduardo Guarnizo (UC Davis), Ali R. Chaudhary (Rutgers University), and Ninna Nyberg Sørensen (DIIS)   A journal article published on 31 October, 2

Resilience in the Western Balkans

9 november, 2017|

[:en]Edited by Sabina Lange, Zoran Nechev and Florian Trauner (Institute for Security Issues)   A recently released report by the Institute for Security Studies

Arctic Rivalries: Friendly Competition or Dangerous Conflict?

31 oktober, 2017|

[:en]by Mikkel Runge Olesen (DIIS) A recent working paper by Mikkel Runge Olesen, a researcher at the Danish Institute for International Studies, explores the relati

Drowning Mothers

13 oktober, 2017|

[:en]By Sine Plambech (DIIS), 3 July 2017 A recent article by Sine Plambech, a researcher at the Danish Institute for International Studies, provides a gender perspe

Eastern Partnership 2017 Summit

5 oktober, 2017|

[:en]Assessment of 'Eastern Partnership- Focusing on key priorities and deliverables' by the EaP Civil Society Forum  In a world of increasing political and eco

NOTAT: Brexit kan sætte gang i reform af EU’s budget

28 september, 2017|

[:en]I september offentliggjorde Tænketanken Europa notatet ”Brexit kan sætte gang i reform af EU’s budget”. Brexit vil efterlade et hul i EU-budgettet på knap 14 mi

Grønlandskortet: Arktis’ betydning for Danmarks indflydelse i USA

21 september, 2017|

[:en]I marts 2017 offentligjorde Center for Militære Studier ved KU rapporten ”Grønlandskortet: Arktis’ betydning for Danmarks indflydelse i USA”. På trods af, at Gr

Menneskerettigheder og økonomisk vækst

19 september, 2017|

I maj udkom Institut for Menneskerettigheders rapport ”Human Rights and Economic Growth: An Econometric Analysis of Freedom and Participation Rights”. Investeringer

Ny balance i det amerikansk-kinesiske forhold under Trump

7 september, 2017|

DIIS udgav i juli rapporten ”Striking a New Balance: US-China Relations under Trump”. Vil det amerikansk-kinesiske forhold nu og på længere sigt så hovedsageligt vær

Report: Challenged peacekeeping in Mali

4 september, 2017|

'African Peacekeepers in Mali' by Peter Albrecht (DIIS), Signe Marie Cold-Ravnkilde (DIIS), Rikke Haugegaard (FAK). A recent report written in collaboration by

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter

31 august, 2017|

I august offentliggjorde Udenrigsministeriet regeringens ”Udviklingspolitiske prioriteter 2018-2021”, der beskriver udgiftsrammerne for dansk udviklingsarbejde og de

Forandringer i dansk udenrigspolitik

31 august, 2017|

Hvert år udkommer DIIS’ årbog for dansk udenrigspolitik, og i juni udkom 'Danish Foreign Policy Yearbook 2017'. Målet med årbogen fra Dansk Institut for Internationa

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi 2017-2018

24 august, 2017|

I juni 2017 udgav Udenrigsministeriet regeringens ”Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi”. Med et nyt folketingsår lige om hjørnet påbegyndes forhandlingerne om d

Rapport: At balancere det danske forsvar

14 august, 2017|

I juni 2017 udkom rapporten "Rørte vande: Europæisk sikkerhed og dansk forsvar i en opbrudstid" fra Center for Militære Studier, Københavns Universitet. Hvordan prio

Rapport: Udfordringer i udviklingen af NATOs partnerskabspolitik

11 august, 2017|

[:en]I juli 2017 udkom rapporten ”Blandt venner og bekendte” fra Center for Militære Studier, Københavns Universitet. I takt med, at det sikkerhedspolitiske miljø i

Verden 2030

20 januar, 2017|

Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi Den 18. januar 2017 blev der indgået et forlig af en bred vifte af Folketingets partier – Regeringen (Venstre, Li

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2017

20 januar, 2017|

  Hvad betyder Rusland for Danmarks udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik? Hvad er de største trusler mod Danmark? Hvilken betydning får ambassadør Peter Ta

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe

10 juli, 2016|

[:en] A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy Read it here [:da] A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security

Taksøe-rapporten

17 maj, 2016|

Ambassadør Peter Taksøe-Jensen afleverede d. 1. maj 2016 sin udredning om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik til regeringen: "Dansk diplomati og forsvar i en br

<em>Se de seneste analyser, udgivelser og strategipapirer om udenrigspolitik og internationale anliggender.</em>