euthanasia in of mice and men essay tips for writing a good essay introduction rhetorical analysis essay example thesis inception video essay essay mla citation machine

Medarbejdere

 

Charlotte Flindt PedersenCharlotte Flindt Pedersen
Direktør

Charlotte Flindt Pedersen er Selskabets direktør. Hun er cand.mag. i østeuropastudier og samfundsfag med speciale i minoritetsstudier fra Københavns Universitet. Hun udgav i 1990 bogen ”Eksperimentet – billeder fra Sovjetunionen”.Hun har en lang karriere bag sig i Institut for Menneskerettigheder, hvor hun i 17 år arbejdede med internationale menneskerettigheder. På Instituttet var hun ansvarlig for arbejde i Baltikum, Centralasien, Ukraine, Hviderusland og Serbien, med blandt andet reformer af politi og retsvæsen på Balkan efter krigen, samt som leder af det internationale civilsamfundssamarbejde. Fra 2009 var hun vicedirektør og international chef på Institut for Menneskerettigheder.Charlotte Flindt Pedersen tiltrådte i 2015 som direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab, hvor hun arbejder på at styrke debatten om udenrigspolitik i Danmark, og har de seneste år styrket organisationens profil og stemme i den politiske debat. 
Sideløbende yder hun konsulenttjenester inden for menneskerettigheder, civilsamfund og udvikling, bl.a. for Udenrigsministeriet og Danida på danske udviklingsprojekter, senest vedrørende styrkelse af civilsamfundet i Ukraine og Georgien. Charlotte Flindt Pedersen er medlem af flere bestyrelser, herunder UN Live, International Media Support og DIPD (Dansk Institut for Partier og Demokrati).

 
Julie Arnfred Bojesen
Sekretariatsleder og kommunikationsansvarlig

Julie er sekretariatsleder med ansvar for Selskabets daglige drift og kommunikationsindsatser, heriblandt strategiudvikling samt produktionen af tidsskriftet Udenrigs. Julie er bachelor i statskundskab fra Aarhus Universitet og MA i Communication for Development med speciale i fredsteori fra Malmö Universitet. Hun startede som student i Selskabet og har sidenhen været projektleder på digitaliseringen af Udenrigs. Hun har været politisk praktikant på den danske ambassade i Kyjiv og er på frivillig basis chefredaktør på Magasinet rØST og bestyrelsesmedlem i Humanity in Action Danmark.

 

Ane Dalegaard Hansen 
Sekretariatsmedarbejder og eventkoordinator

Ane bidrager til den daglige drift i Det Udenrigspolitiske Selskab. Her bistår hun med administration, medlemspleje og den daglige kommunikation i sekretariatet. Hun står for logistikken i forbindelse med møde- og konferenceforberedelse og yder assistance i forbindelse med afvikling af disse.
Ane har en bachelor i historie fra Københavns Universitet og er Cand.soc. i Global Studies fra Roskilde Universitet.

 
Meriem-Hadia Charif 
Studentermedhjælper U35

Meriem-Hadia Charif er studentermedhjælper med ansvar for ungdomsafdelingen DUS U35, hvor hun har ansvar for planlægning af arrangementer, studieture og bestyrelsesarbejde. Derudover laver hun analyser, manuskripter til tv- og radioindslag samt har ansvaret for tidsskriftet Udenrigs‘ arkiv. Meriem bistår også med tekniske ting, udvikling og afholdelse af arrangementer og daglig drift. Hun er i gang med at færddiggøre uddannelsen Business, Language & Culture (fransk tilvalg) på Copenhagen Business School. 

 

Liselotte Odgaard
Research Fellow

Liselotte Odgaard er Research Fellow i Selskabet og forsker aktuelt i kinesisk arktisk- og sikkerhedspolitik. Liselotte, der er tidligere professor ved Århus Universitet, har tillige været research fellow ved Woodrow Wilson Center med tilknytning til projektet ’Metternich and China’s Post-Cold War Grand Strategy.’ Senest har Liselotte forsket ved Institut for Militære Operationer på Forsvarsakademiet.