free essays on ethical decision making sample mla essay about literature essay biology essayage des cuissardes

Om U35

DUSU35 er en afdeling under Det Udenrigspolitisk Selskab. U35 har til formål at engagere, formidle og skabe debat om udenrigspolitiske anliggender. Det sker gennem afholdelse af debatarrangementer, konferencer, ambassadebesøg og studieture med fokus på udenrigspolitiske spørgsmål. U35 henvender sig til studerende og young professionals med faglig interesse for udenrigspolitikken, men alle med interesse for det udenrigspolitiske område under 35 år er velkomne i Selskabet. De forskellige arrangementer og besøg er primært arrangeret af bestyrelsen for U35, som består af medlemmer valgt på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen er et frivilligt og apolitisk organ, men har et ambitiøst sigte om at påvirke og have indflydelse på det udenrigspolitiske område.

Spørgsmål vedrørende medlemskab besvares gerne af sekretariatet på 33 14 88 86. Medlemskabet af DUS U35 rummer alle de elementer som tilbydes almindelige medlemmer af Selskabet, plus nogle helt særlige tilbud kun for U35-kredsen.

Kontingentet er på 200 kr. om året. På grund af det meget lave kontingent får man dog ikke tilsendt tidsskriftet Udenrigs og andre udgivelser på papir, men får adgang til at downloade dem.

Som medlem får man følgende:

  • Indbydelser til alle medlemsmøder, konferencer og tilsvarende arrangementer. For flere oplysninger se under Arrangementer.
  • Adgang til at downloade tidsskriftet Udenrigs. Tidsskriftet udkommer tre gange om året med artikler om udenrigspolitik. For flere oplysninger se under Udgivelser.
  • Adgang til at downloade Udenrigspolitiske Skrifter. Der er tale om små bøger, der udkommer lejlighedsvis, og som tager aktuelle lande, regioner eller specielle udenrigspolitiske spørgsmål under særlig behandling.
  • Adgang til aktuelle internationale klummer fra ‘Project Syndicate’ på Selskabets hjemmeside. Klummerne skrives af anerkendte eksperter og bringes med eneret for Danmark. For flere oplysninger se under Klummer.
  • Indbydelser til at deltage i Selskabets studierejser. Deltagelse i rejserne betales dog særskilt. Vi arbejder på at skaffe midler til to stipendier, så DUS U35-medlemmer kan deltage kvit og frit i studierejserne. For flere oplysninger om studierejserne se under Studierejser.

Som DUS U35-medlem får man desuden følgende, der kun tilbydes medlemmer af ungdomsafdelingen:

  • 4-6 særlige arrangementer årligt, målrettet unge mennesker. Vi vil lægge vægt på, at der ved disse arrangementer også bliver lejlighed til at netværke.
  • En årlig konference med danske og internationale oplægsholdere.
  • En række møder særligt for DUS U35, et lille udpluk kan ses under “Afholdte arrangementer”.
Er du interesseret i at blive DUS-medlem, send da en kort mail med oplysning om navn, adresse, fødselsdato, mailadresse, samt lidt om din baggrund og hvordan du blev opmærksom på Det Udenrigspolitiske Selskab, til U35@udenrigs.dk, hvorefter vi sender en indmeldelsesblanket. Spørgsmål vedrørende medlemskab besvares gerne af sekretariatet på 33 14 88 86.